İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOÇ BURCU & OĞLAK BURCU UYUMU

Koç burcunun Oğlak burcuyla olan aşk, cinsellik, güven, iletişim, değerler ve günlük yaşamdaki uyumu.

KOÇ & OĞLAK CİNSEL UYUM

Cinsel uyum konusunda, Koç&Oğlak oldukça zor bir burç kombinasyonudur. Koç ve Oğlak burçlarının yönetici gezegenleri Mars ve Satürn’dür. Bu gezegenler astrolojide arketipik veya karmik düşman olarak kabul edilir ve cinsellik, astrolojide çoğunlukla Mars ile ifade edilir. Bu ilişkide Mars’ın Satürn ile birlikteliği, sağlıklı bir cinsel hayat yolunda her türlü fiziksel ve somut engelle sonuçlanabilir. Satürn’ün kısıtlayıcı, sınırlayıcı doğası, Mars’a çok fazla baskı yapar ve enerjisinin çoğunu alır. İlişkileri, partnerlerden birinin veya her ikisinin de cinsel istek eksikliğine, karşılıklı yetersizlik hissine ve hatta iktidarsızlığına neden olabilecektir.

Oğlak burcuyla olan her şeyde olduğu gibi, zamanla Koç cinsel olarak tatmin olduğu ve içgüdüsel ihtiyaçlarının karşılandığı bir tür dengeye ulaşabilir. Ne yazık ki, Oğlak o zamana kadar enerjisini ve Koç’la cinsel ilişkiye girme ihtiyacını kaybedecektir. Bu da, nihayetinde ayrılmalarına yol açacaktır. Çünkü bu ikilinin doğasında hafif veya kolay hiçbir şey yoktur, özellikle de cinsel ilişkiler söz konusu olduğunda.

Mars ve Satürn’ün karmik doğası nedeniyle birbirlerine karşı yoğun bir çekim hissedebilirler, ancak çoğu durumda farklılıkları onları birbirinden bir mesafede tutacaktır. Cinsel ilişkilerinde, en iyi durumda Oğlak, Koç’un libidosunu destekleyecek ve tutkusunu ve ateşini olabildiğince yavaş yanacak şekilde kontrol edecektir. Koç da, partnerini bir öğretmen olarak görecek ve partnerinin bedenini ve onu tatmin etmenin yolunu öğrenecektir. Yine de bu, oldukça zor iki kişiliğin birlikteliğinde elde edilmesi son derece zor bir dengedir.

CİNSEL UYUM
5%

KOÇ & OĞLAK GÜVEN

Her ikisi de “ya hep ya hiç” düşünce yapısına sahip insanlar olduklarından, birbirlerine güvenmeleri kolay olacaktır. İlişkilerinin diğer alanlarında derin yanlış anlaşılmalar olsa bile, birbirlerinin güvenine nadiren ihanet ederler. Ancak birbirlerine duydukları bu güvenin değerini kolayca unutabileceklerdir, çünkü bir arada olduklarında, ilişkilerinde değer verilmesi gereken şeylerin farkındalığını kaybedebilirler. Bu sebeple zaman zaman, birinin ilişkilerinin içerdiği güçlü nitelikleri diğerine hatırlatması iyi olacaktır.

GÜVEN
99%

KOÇ & OĞLAK İLETİŞİM VE ZİHİNSEL UYUM

Koç’un yönetici gezegeni Mars, Oğlak burcunda yüceldiği için, sohbetlerine kariyer hedeflerini, işteki başarılarını ve fiziksel aktiviteleri dahil etmeleri iyi olacaktır. Bunlar dışında konuşacak pek bir şeyleri yoktur çünkü.

Oğlak burcu, dürtüsel (hatta onların bakış açısına göre aptal) Koç partnerinin kendi fikirlerine sahip olmasına ve bu fikirlerin yararlı veya pratik olarak görülmesine nadiren izin verir. İnisiyatif alabilme becerisine ve yüksek enerjisine kesinlikle saygı duyacak olsa da, Koç burcunun geri kalan davranışları çoğu konuda Oğlak için kabul edilemez olacaktır. Oğlak burcu, ayakları yere basması ve olayları rasyonel olarak değerlendirebilmesi nedeniyle, Koç’un düşüncesizliği, sabırsızlığı ve hatta aptallıkları karşısında sakinliğini koruyacaktır. Bunun bir Koç için ne kadar sinir bozucu olabileceğini hayal edebilirsiniz, özellikle de mümkün olan her şekilde saygı görme konusundaki ihtiyacını dikkate alırsanız.

Öte yandan Koç, partnerine karşı sabırlı olmayacaktır. Oğlak burcu, Koç’a oldukça sıkıcı görünecektir ve hayatındaki insanları sadece kendisine fayda sağlamasını istediği için tuttuğunu düşünecektir. Bunun da Oğlak’ın bencilliği, duygusuzluğu ve kalpsizliğinden dolayı olduğunu düşünecektir.

Aslında her ikisi de bir bakıma yanlış düşünmektedir. Çünkü doğru kişi ile ilişki kurduklarında, ikisinin de ilişkide nasıl bir potansiyele sahip olduklarını anlamaları gerekir. İkisi de bu anlamsız ego savaşında sıkışıp kalabilirler ve o kadar yorulurlar ki bir daha asla başka bir ilişki düşünemeyecek hale gelebilirler.

İLETİŞİM VE ZİHİNSEL UYUM
20%

KOÇ & OĞLAK DUYGULAR

Özel bir durum için, bu bölümü “DUYGULAR” değil, “ANLAYIŞ” olarak değerlendirmek daha iyi olacaktır. Çünkü zaten temelde asıl sorunları, birbirlerini anlama şekillerindedir. İlişkilerinin başlangıcında, muhtemelen her ikisinin de kafasında partneri için, biraz çaba sarf edilirse olabilecekleri, ideal bir kişi imajı vardır. Burada sorun şu ki, aslında ikisi de değişmek istemez. Her ne kadar gerçekçi olmasa da, ikisinin de duyguları, kafalarındaki bu ilk imaja bağlanmıştır. Bu tam olarak “anlayış eksikliği” olarak adlandırdığımız şeydir. Çünkü bu ikili, kafalarında kurdukları birbirlerinin sahte imajına çılgınca aşık olmuş olabilir ve birbirlerini değiştirmek için de çılgınca ısrarcı olabilirler.

Gerçekte sorunları duygu eksikliği değil, birbirlerini anlama ve olduğu gibi kabul etme eksikliğidir. Genellikle o kadar inatçı ve dar görüşlüdürler ki, kafalarındaki belli sınırlarda oluşturdukları karakterden farklı bir karakter olabileceklerini göremezler.

DUYGULAR
1%

KOÇ & OĞLAK DEĞERLER

Her ikisi de bağımsızlığa, açıklığa ve dürüstlüğe değer verirler. Genel olarak, ilişkilerinde sorun yaratan şey değerler sistemi değildir. Sahip oldukları sorun, bazı değerleri ortak paylaştıkları düşüncesine dayanan gerçekçi olmayan beklentileridir.

Koç burcu, birinin kendini zorlayabilme ve engellere dayanabilme yeteneğine değer veriyor diye, bu onun bu kişi olmaya hazır olduğu anlamına gelmez. Benzer şekilde Oğlak, insanların hızlı olma ve odaklanabilme yeteneğine değer verebilir, ancak bu onun çalışkanlığını veya dikkatini, sırf daha hızlı olmak için tehlikeye atacağı anlamına gelmez.

DEĞERLER
60%

KOÇ & OĞLAK GÜNLÜK YAŞAM

Oğlak bazen Koç’un neden sabah 6’da koşmak istediğini anlayamaz. Koç da bazen Oğlak’ın neden bütün geceyi, sıkıcı bir şekilde, ona göre hiçbir değeri olmayan bir konuda kusursuz olmak için çaba harcayarak geçirdiğini anlayamaz. Koç burcunun anlamadığı şey, çalışkanlığın her zaman değerinin olduğudur. Tıpkı Oğlak’ın, zaman zaman fiziksel aktivitenin bedenin dürtüsel bir ihtiyacı olabileceğini anlamadığı gibi.

Fiziksel aktivite içeren, ikisinin de kolayca seveceği ortak aktiviteler bulabilirler. Her ikisi de bedenlerine ve günlük alışkanlıklarına dikkat etme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle her gün aynı anda, aynı fiziksel aktiviteyi birlikte yapmaları iyi olacaktır. Bu şekilde birbirlerini motive edebilirler – Koç, Oğlak burcunun enerjisini yükseltir ve Oğlak, ortak çabalarına dayanıklılık katar. Bu, ilişkilerinin genel uyumu için harikalar yaratabilir, çünkü bu tür temel aktivitelerle birbirlerinin doğasını çok daha iyi anlayabilirler.

GÜNLÜK YAŞAM
40%

KOÇ & OĞLAK UYUMU ÖZET

Bu kolay bir ilişki değildir. Aralarında, ilişkiyi mümkün olan en iyi şekilde mahvetmek için bir yarış varmış gibi görünebilir. Sonunda kimin kazanacağını söylemek zor, çünkü ikisi de hem kendilerini berbat hissedecek, hem de sonunda ayrıldıkları için rahatlayacaklardır. Eğer inatla, birbirlerini bırakamayacak kadar çok sevdiklerine karar verirlerse, ikisi de muhtemelen yıllarca kafalarını duvarlara vuracaktır.

İlişkilerinin başarılı olmasının tek şansı, birbirlerine koşulsuz saygı duymak ve görüş ve beklentilerini genişletmektir. Birbirlerini gerçekten tamamlayabilirler, ancak yalnızca birbirlerinde iyilik arayacakları ve birbirlerinin kişiliğini kabul edecekleri bir senaryoda. Ne yazık ki, yönetici gezegenlerinin malefik (kötücül) doğası nedeniyle, nadiren bu kadar olumlu ve kabul odaklı olurlar. Bir araya gelirlerse, birbirlerinin eksikliklerini aramak yerine, birbirlerinden öğrenebilecekleri şeylere odaklanmaları iyi olacaktır.

ÖZET
38%

Source: astrology-zodiac-signs