İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ay Burcu Kova

Ay Burcumuz; içgüdüsel veya duygusal enerjilerimiz, olaylara verdiğimiz doğuştan gelen tepkilerimiz ve kendimizi rahat veya güvende hissetmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler hakkında bilgiler verir.

Doğdukları anda Ay gökyüzünde Kova burcunda konumlanan kişilerin Ay burcu Kovadır.

Ay burcu, zodyakın en hümanist burcu Kova olan kişiler, duygularını kolektif bir deneyimin parçasıymış gibi yaşarlar. Bir birey olarak kendi kişisel duygusal ihtiyaçlarından ziyade insanlığın kolektif ihtiyaçları ile ilgilenirler. Kova burcu yüksek aklı, dehayı, kimsenin aklına gelmeyecek fikirleri ve özgünlüğü simgeler. Ay burcu Kova olan kişiler, kendine has, zeki ve ileri görüşlü kimselerdir. Bu kişiler muhtemelen onları diğer insanlardan belirgin bir şekilde ayıran bir özelliğe sahip olacaklardır. Yönetici gezegenlerinden biri olan Uranüs bu burca özgünlüğün yanı sıra beklenmedik tepkiler verme özelliği vermiştir. Ay burcu Kova olan kişilerin tepkileri beklenmedik ve ani olabilir. Onların ne yapacağını kestirebilmek oldukça zordur.

Kova burcu aynı zamanda sabit burçlardandır ve diğer yönetici gezegeni olan Satürn, onlara aynı Oğlak burcu gibi, dayanıklılık, sabır, sebat ve bir amaca odaklanabilme gücü katmıştır. Kafalarında net bir fikirleri olduğunda, onu değiştirmeleri pek olası değildir. Fikirlerinde sabit ve ısrarcı olabilirler.

Bu kişiler objektif bir bakış açısına sahiplerdir. Duygularına bile objektif yaklaşırlar. Genellikle duygularını kendi hissiyatlarından ziyade genel değer yargılarına göre ifade ederler. Hissettikleri duyguları bir mantık çerçevesine oturtur ve anlamlandırmaya çalışırlar. Yaşadıkları duygunun kendisinden ziyade, ne anlam ifade ettiğine odaklanırlar. Kendi ihtiyaçlarını geri plana atmak anlamına gelse bile yine de herkes için doğru olanı yapmak isterler. Bu sebeple “duygusal bencil” bir Kova Ay burcuna sahip biriyle karşılaşmak neredeyse imkansızdır.

Mantık ve Kavrama Yeteneği

Hava grubu burçlarından olan Kova burcu fikirler, kavramlar ve iletişim ile ilgilidir. Hava grubunun son burcu olduğu için, bu grubun temsil ettiği özellikler en yüksek noktaya ulaşmıştır. Ay burcu Kova olan kişiler toplumun her kesiminden insan ile hümanist yanları sayesinde çok iyi iletişim kurabilirler. Konseptleri kavrama konusunda ve özgün fikirler ortaya koymada çok başarılılardır. Yüksek akılları ve gelişmiş kavrama yetenekleri sayesinde, olaylar arasındaki bağlantıları, neyin neden olduğunu, insanların neden belli bir şekilde davrandığı gibi sebep sonuç ilişkisine dayanan örüntüleri çok iyi fark edebilir ve analiz edebilir. Kavrama yetenekleri ve kendine has olma özellikleri birleştiğinde, dünyayı benzersiz bir bakış açısıyla yorumlama yetenekleri ortaya çıkacaktır.

Bu kişiler, tutkuları veya içgüdüleri ile hareket eden insanları anlamakta zorlanabilirler. Çünkü onlar, somut gerçekler ve kavramlarla ilgilendiklerinde kendilerini daha rahat hissederler. Diğer insanların sahip olduğu yoğun ve derin hisler, tutkulu tepkiler, duygular onlara yabancı gelir. Bu onların duyguları olmadığı anlamına gelmez. Yalnızca, onlar duyguları ve içgüdüsel dürtüleri ile hareket etmezler.

Duygusal herhangi bir konu ile karşılaştıklarında, içgüdüsel olarak, nesnellik ve mantık arayacaklardır. Bu sebeple, diğer insanlarla yakından ilgilenmek yerine soğuk, net ve objektif bir yaklaşım sergilemeyi tercih edebilirler. Özellikle doğum haritalarında su grubundan burç yerleşimleri yoksa, duygusal ilişkiler ve bağlar onların hiç ilgi alanı olmayabilir. Bu durumda, insanlara manevi destek yerine mantıksal destek sunduklarında kendilerini daha iyi hissedeceklerdir.

Kolektife Eğilim ve Sosyal İlişkiler

Ay burcu Kova olan kişi, zamanını kişisel olmayan ve hümanist konulara harcamayı, tek bir kişiyi değil toplumu ilgilendiren olaylarla ilgilenmeyi tercih edebilir. Kişisel konulardan ziyade kolektif konularla ilgilenmek onları ruhsal anlamda daha fazla tatmin edecektir. Kova burcu arkadaşlıkları ve sosyal ağları da temsil eder. Ay burcu Kova olan kişiler, yaşamlarının çoğunu başkalarıyla sosyal ilişkiler kurarak geçirirler. İnsan dinamiklerinde doğal yeteneklere sahip oldukları için, enerjilerini bir “grubu” ruhsal anlamda beslemek için harcayabilirler. Bu durum bazen kendilerine yakın olanlarla ilişkilerini zedeleyebilir çünkü toplumun veya bir grubun çıkarlarına veya ideallerine, kişisel ilişkilerine harcadıklarından daha fazla enerji ve zaman harcarlar.

Onların bu kolektife eğilimleri, grup içi ilişkiler konusunda yetenekli oldukları ve hayatın her kesiminden insanla ilişki kurup, farklılık gözetmeden herkese eşit yaklaştıkları anlamına gelir. İnsanları birbirinden ayıran şeylerden ziyade, grubu bir arada tutacak benzerliklere odaklanırla. Bu sebeple, insanları ortak bir zeminde buluşturma konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Bu eğilimleri sayesinde doğal bir networking yetenekleri olduğunu ve hayatın birçok kesiminden insanla arkadaşlıklar geliştirebildiklerini fark edeceklerdir.

Onlar doğaları gereği eşitlikçidir, herkesin aynı haklara sahip olduğunu düşünürler. Ayrıca, Kova son derece rafine, incelikli ve medeni bir burçtur. Ay burcu Kova olan kişilerin de bu nedenle, gelişmiş insan ilişkilerine ve çok geniş, hatta avangart denebilecek ilgi alanlarına sahip olmaları muhtemeldir.

Aykırı Bakış Açısı

Doğum haritalarında Ay’ı Kova burcunda yerleşmiş olan kişiler, kendilerini toplumdan aykırı, farklı veya dışlanmış hissedebilirler. Ay’ın bu konumu, kişilerde genellikle bir şekilde içgüdüsel bir “farklı” veya “dışarıda” olma hissi yaratır, bu da onların duygusal deneyimlerden kendilerini geri çekme eğilimini güçlendirebilir.

Bu kişiler, çoğunlukla kendilerini büyüdükleri çevreden farklı hissederler. Kendilerini aykırı ve farklı hissetme durumu çok erken yaşlarda başlayabilir. Özgün ve benzersiz özelliklerinin o kadar farkında olabilirler ki, içgüdüsel olarak kendilerini diğer insanlardan ayrı tutma eğilimi gösterebilirler. Bilinçdışı bi şekilde, başkaları tarafından reddedileceklerine inanır, bu yüzden insanların desteğini ve ilgilerini önden reddederler. Ya da, insanlarla yakınlaşma konusunda doğuştan gelen öyle bir rahatsızlık duygusu hissedebilirler ki, kendilerini farklı oldukları için “özel” hissetmeye daha fazla eğilim gösterebilirler. Ve bu sayede, başkalarını reddedebilir, gerçek duygusal temasların dışında kalmayı tercih edebilirler. Aslında, derin bilinçaltı düzeyde, bu davranışlara sebep olan ve onları diğer insanlarla gerçek yakınlıktan alıkoyan, kendi yakınlık ve reddedilme korkusudur.

Bu yerleşim, insancıl işlerde veya acil durumlarda çalışan kişiler için çok iyidir, çünkü bu kişiler etraflarında olup bitenlerden kişisel olarak etkilenmek yerine toplumun veya o anın ihtiyaçlarına odaklanabilme konusunda oldukça başarılılardır. Objektif olmaları sayesinde, problemlerin duygusal boyutuyla ilgilenmeden direk çözüm bulabileceklerdir. Olaylar karşısında sakin ve medeni kalabilmeleri diğerleri tarafından takdir edilir.

Bu kişiler özgün, hatta eksantrik ve yenilikçi fikirlidirler. Eğer yaratıcı yetenekleri veya sanata ilgileri de varsa, dünyayı alışılmışın dışında bir şekilde görebileceklerdir. Kova aynı zamanda radikal değişimleriyle ünlü bir burçtur. Bu sebeple Ay burcu Kova olan kişiler durgun ve durağan gördükleri durumlara isyan etme, onları değiştirme veya onlardan uzaklaşma ihtiyacı duyabilirler. Özgür olma ihtiyaçları kendini farklı şekillerde gösterebilir. Duygusal ilişkilerinde, kendilerine özgür olabilecekleri bir alan tanınmasına ihtiyaç duyacaklardır.

Ay, aynı zamanda kendimizi en çok nerede evimizde hissettiğimiz hakkında bilgiler verir. Ay burcu Kova olan kişiler, aydınlık, geniş, ferah, havadar ve etrafa geniş bir açıdan bakabilecekleri yerlerde kendilerini evlerinde hissedeceklerdir. Örneğin, yüksek bir apartman dairesi veya tepedeki bir ev, onlara istedikleri geniş perspektife sahip manzarayı verebilecektir.

Ay Kova Burcunda

Özetlemek gerekirse, doğdukları anda Ay Kova burcunda konumlanan kişiler, kendine has, özgün, açık fikirli, yenilikçi, yüksek kavrama becerisine sahip, hümanist ve özgürlüğüne düşkün insanlardır. Kendilerinin ve başkalarının yaşamlarında özgür alan ve eşitlikçi bakış açısı kurmaya doğuştan gelen bir ihtiyaçları vardır. Objektif bakış açıları sahip oldukları en önemli özelliklerdendir. Çünkü diğer insanlarla kurdukları sosyal bağlar, bu objektif bakış açısıyla, onları oldukları gibi görüp kabul etme ve anlayış göstermeye dayanır. Farklı insanları bir araya toplayan etkinlikler, fikir alışverişi yapabilecekleri toplantılar onların ruhunu besleyecektir. Zaman zaman kendilerini aykırı veya dışarda kalmış hissedebilseler de, kendileri gibi düşünen kişilerin arasında bulduklarında hayatın onlar için iyi gittiğini fark edeceklerdir. Son derece orijinal oldukları için, alışılmışın dışında düşünme ve özgün fikirler ortaya koyma yeteneğine sahiplerdir. İnsan halinin tüm şaşırtıcı ve farklı biçimlerini görebilme ve kavrama yetenekleri sayesinde harika bir arkadaş olacaklardır.