İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ay Burcu Akrep

Ay Burcumuz; içgüdüsel veya duygusal enerjilerimiz, olaylara verdiğimiz doğuştan gelen tepkilerimiz ve kendimizi rahat veya güvende hissetmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler hakkında bilgiler verir.

Doğdukları anda Ay gökyüzünde Akrep burcunda konumlanan kişilerin Ay burcu Akreptir.


Güçlü ve yoğun duyguları ile bilinen Akrep burcu su grubundan bir burçtur. Su grubu burçları yaşamın duygusal, psikolojik ve ruhsal yönleriyle ilgilenirler. Ay’ı Akrep burcunda konumlanan kişiler de duygularını aşırı yoğun ve derin yaşarlar. Yoğun duygusal ihtiyaçları vardır. Sezgileri oldukça kuvvetlidir ve güçlü hislere sahiplerdir. Akrep aynı zamanda sabit burçlardandır. Ay burcu Akrep olan kişiler de duygusal enerjilerini, arzu ettikleri bir şeye odakladıklarında, bu şey bir iş, bir ilişki, veya bir sonuç olabilir, ısrarcı olurlar ve peşini bırakmazlar.

Bu kişiler için, ruhsal mutluluk, hayatın derinliklerini keşfedebilecekleri yakın ve gerçek ilişkiler kurarak sağlanır. İlişkilerinde samimiyet ve yakınlığa ihtiyaç duyarlar ve karşı taraftan sadakat beklerler. Partnerinin her şeyini bilmelerine rağmen kendi iç dünyalarını gizli tutmaya büyük özen gösterirler. Bu yerleşime sahip olan kişiler, kişisel sınırlar yaratarak (ve koruyarak) kendi iç dünyalarını korumalıdırlar.

Güçlü ve Yoğun Duygular

Ay burcu Akrep olan kişilerin hassas ve derin hislere sahip olmaları, hayatlarında yaşadıkları olaylara verdikleri duygusal tepkilerin de yoğun olmasına sebep olabilir. Ay Boğa burcunda yücelmiş/yükselmiş konumundayken, karşıtı olan Akrep burcunda düşük konumundadır, yani sahip olduğu özellikleri Boğa burcunda olduğu gibi rahat ve olumlu şekilde gösteremez. Ay’ın Akrep burcundaki konumu bu yerleşime sahip kişiler için zorlayıcı olacaktır. Ay duygularla ilgilidir ve Akrep burcunda düşük konumda olduğu için duyguların ifade edilmesi konusunda bu kişiler zorluklar yaşarlar.

Ay burcu Akrep olan kişiler, yoğun ve güçlü duygularını ifade edemediklerinde bu onlar için ruhsal anlamda oldukça bunaltıcı olabilir. Bu kişiler, hayatlarının erken dönemlerinde, kendilerini duygusal zirvelerden ve çukurlardan oluşan bir rollercoastera biniyormuş gibi hissetmiş olabilirler. Hayatın her boyutunu, tüm derinliğiyle yaşamış olabilirler ve Ay anne ile ilgili olduğu için, bu yoğun duyguları tecrübe etmelerinde annelerinin bir şekilde önemli bir payı olmuştur. Çocukluklarında, anneleriyle olan ilişkilerinin de aşırı yoğun hisler içermiş olması olasıdır.

Yoğun duygulara kapılıp ruhsal anlamda çöküşe geçmeye karşı çok dikkatli olmalılardır. Sırf sahip oldukları bir duygu çok yoğun olduğu için, kendilerini aşırı bir tepki vermek zorunda hissetmemeleri ve davranışlarında aşırı duygularına kapılmaktan kaçınmalılardır. Hissettikleri güçlü duyguların, onlardan etkilenmeden, içlerinden akıp gitmesine izin vermeyi öğrenmeleri gerekir.

İçebakış Geliştirme

Ay burcu Akrep olan kişiler, zamanla kendilerini gözlemledikçe, içebakış yöntemini benimseyip öz farkındalıklarını geliştirdikçe, kendi duygularının derinliğini daha iyi anlayacaklardır. Duygusal ihtiyaçların karmaşıklığına karşı gerçek bir duyarlılık geliştirerek kendilerine ve başkalarına dair büyük bir iç görü kazanabilirler. Kendi doğalarının derinliklerini anladıkça, başkalarının gerçek motivasyonlarını tanımayı da öğreneceklerdir.

Ay burcu Akrep olan kişiler mahremiyetlerine aşırı önem verme eğilimi gösterirler. Kartlarını açık oynamazlar. Ne hissettiklerini, neler yaşadıklarını diğer insanlara göstermek yerine kendi gerçek hislerini kendilerine saklarlar. Onlara en yakın olanlar bile, onları kuşatan duygusal fırtınaların derinliği hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmayabilir. Bu gizlilik ihtiyacı bilinçaltında yine anneleriyle olan ilişkiden kaynaklanıyor olabilir. Çocukluklarında anneleri onların yoğun duygularını manipüle etmiş veya hiç umursamamış olabilir, onlar da duygularını kendilerine saklamayı, gizlemeyi bir savunma mekanizması olarak geliştirmiş olabilirler.

Her Şeye Olduğu Gibi Bakmak

İyi ya da kötü, bu kişiler duyguları çok yoğun hissederler. Bu bazen onların savunmasız görünmelerine neden olabilir, ancak gerçekte, büyük bir güce sahiplerdir. Duygusal doğaları gereği, duyarlılıklarını gerçek büyümenin yalnızca acı ve dönüşüm yoluyla gerçekleştiğine dair olan içgüdüsel farkındalıklarıyla birleştirebilirler. Her şeyi olduğu gibi görmeyi tercih ederler – hem kendilerinde hem de diğer insanlarda.

Çevrelerindeki insanların gizli duygusal eğilimlerini algılama konusunda oldukça gelişmiş bir yetenekleri vardır ve ne pahasına olursa olsun saf gerçekle ilgilenmeyi tercih ederler. Kendilerinin ve diğerlerinin, bir durumda gerçekten ne istediklerini veya neye ihtiyaç duyduklarını fark edebilme becerisine sahiptirler. Her şeyle, gerçekten olduğu gibi yüzleşerek, kendilerinin ve başkalarının yaşamını aydınlatabilirler. Duygusal krizlerle çok iyi baş ederek ve onları çözerek, kendileri ve diğer insanlar için duygusal ve ruhsal özgürlük yaratabilirler.

Ay burcu Akrep olan kişilerde, gerçekten hissettiklerinin gerçek derinliklerini saklayarak, savunmasızlıklarını korumaya çalışma eğilimi gözlenebilir. Duygularını bastırma veya gizleme eğilimi her iki yönde de olabilir. Bir yandan, rahatsız edici duygulardan uzaklaşmaya ve bir şeyler hissetmelerine sebep olacak durumlardan kaçınmaya çalışabilirler. Başkalarıyla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınabilirler. Ya da, başkalarını kendi huysuzluklarıyla kontrol etmeye ve onlara hükmetmeye çalışabilir, insanların kendilerine yaklaşmasına izin vermemek için onlara ters davranabilirler. Savunmaya geçmeyi, başkalarının onların gerçekte ne kadar hassas ve savunmasız olduklarını görmelerini engellemek için bir yöntem olarak kullanılabilirler. Her iki durumda da, başkalarının onların nasıl hissettiğini anlamalarına izin vermeyerek gerçek ilişkilerden edinebilecekleri faydayı kaçıracaklardır. Kendi mutlulukları için, insanlara güvenerek hayatlarına almayı öğrenmeleri gereklidir. Bu da, güçlü sezgilerini dinlemek ve son derece sevgi dolu kalplerinin gerçek derinliklerini paylaşabilecekleri doğru kişileri seçmek anlamına gelir.

Yakınlık Kurma İhtiyacı

Ay burcu Akrep olan kişiler için, yakınlık kurma ve başkalarına bağlanma ihtiyacı hayatlarında önemli bir temadır. Onları basit, kısa süreli, önemsemedikleri duygusal ilişkiler içerisinde bulmak pek mümkün değildir çünkü birlikte oldukları kişileri en ince ayrıntısına kadar analiz edip tanır ve onlarla güçlü bağlar kurarlar. Kendi duygusal kaynaklarını başkasıyla paylaşarak, kendileri ile ilgili gerçekleri daha kolay keşfedebilirler. Yakınlık kurarak, aynı zamanda kendilerini daha derin bir güç ve hassasiyete maruz bırakırlar. Bu kendini açığa çıkarma süreci, tam olarak ihtiyaçları olan şeydir ve nihayetinde onları yalnızca karşılıklı güven ve yakınlık yoluyla gerçekleşebilecek bir içsel dönüşüme götürür. Kurdukları ilişkiler sayesinde hayatı ve hayattaki yerlerini daha iyi kavrayacaklardır. İç huzuru, insanlarla bağ kurarak ve duygularını paylaşarak bulacaklardır.

Tüm bu sebeplerden, Ay’ı Akrep burcunda olan kişiler için, insanların içgüdülerini ve dürtülerini anlamayı gerektiren her türlü iş mükemmeldir. Bu kişiler doğuştan psikologdur, insanların neye ihtiyacı olduğunu sezebilme yeteneğine sahiplerdir. Diğer insanları “okumalarını” gerektiren her türlü işte başarılı olacaklardır. Ancak insanları ne kadar iyi okuyacakları biraz da kendileriyle ne kadar yüzleşebilme cesareti gösterebileceklerine de bağlıdır. Karanlıkta kalan kendi yönlerini keşfettikçe, diğer insanların da neler gizlediğini sezebileceklerdir.

Sahip oldukları en büyük armağan, bir şeyleri gerçekte olduğu gibi görerek kendilerinin ve başkalarının hayatlarını aydınlatma yeteneğidir. İnsanların kendilerini oldukları gibi kabul ederek, hayatlarında düzeltmeye ihtiyaç duydukları şeyleri değiştirmelerine yardımcı olurlar. Bu kişiler, dürüstlükten uzaklaşırlarsa, Ay’ın Akrep burcundaki zehirli ve olumsuz yönlerini sergilemeye yönelebilirler. Kendi kırılgan ve savunmasız taraflarına yenik düştüklerinde, diğer insanlara da zarar vermek isteyebilirler. Kendi içlerindeki karanlıkla yüzleşmek yerine başkalarını alt etmeye çalışabilirler (bilinçli veya bilinçsiz). Diğer insanlara acı çektirmek için, kendilerini onların kusurlarını açığa çıkarırken ve zayıflıklarını manipüle ederken bulabilirler. Bu olduğunda, başkalarının acılarıyla uğraşmadan ve onların yaşamı üzerinde bir etkiye sahip olmadan önce, kendi yaşamlarındaki acıyı dönüştürmeleri gerekecektir.

Ay burcu Akrep olan kişilerin, hem kendi yaşamlarını hem de başkalarının yaşamlarını dönüştürebilme yeteneği vardır. İnsanların yaşamında büyüme ve gelişme sağlamak ve daha fazla farkındalık kazanmaları için katalizör görevi görebilirler. Ayrıca, insanların psikolojik değerlerini değiştirmelerine yardımcı olabilirler. İnsanları iyi yönde değiştirme potansiyeline sahiplerdir.

Ay Akrep Burcunda

Özetlemek gerekirse, doğdukları anda Ay Akrep burcunda konumlanan kişiler, son derece gelişmiş sezgisel, psikolojik ve psişik yeteneklere sahiplerdir. İçgüdüleri ve 6. hisleri o kadar güçlüdür ki, başkalarının gizlediği şeyler hakkında sezgileri sayesinde bilgi edinebilirler. Bu kişiler insanlarla derin duygusal bağlar kurmaya ve bu duygular tarafından hayatlarını değiştirecek deneyimler yaşamaya isteklidirler. Ay burcu Akrep olan kişilerin hayat amacı, yaşamlarında daha derin bağlar ve yakınlık kurmayı geliştirmektir. Akrep burcu, enerjinin dönüşümü ile ilgili olduğundan, değişen formlarla ilgili olan her şeye ilgi duyarlar. Profesyonel yaşamlarında da sezgilerinin gücünü kullanabilecekleri bir alanda çalışmak onlara büyük fayda sağlayacaktır.