İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ay Burcu Balık

Ay Burcumuz; içgüdüsel veya duygusal enerjilerimiz, olaylara verdiğimiz doğuştan gelen tepkilerimiz ve kendimizi rahat veya güvende hissetmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler hakkında bilgiler verir.

Doğdukları anda Ay gökyüzünde Balık burcunda konumlanan kişilerin Ay burcu Balıktır.

Zodyakın 12. ve son burcu olan Balık, su grubunun da son burcudur, bu sebeple hisler Balık burcunda artık en yüksek ve en yoğun seviyeye ulaşmıştır. Ay burcu Balık olan kişilerin hisleri oldukça kuvvetli, duygusal dünyaları fazlasıyla derindir.

6. hisleri kuvvetlidir ve psişik yetenekleri vardır. Bu özellikleri onlara fayda da sağlayabilir, zarar da verebilir. Yaşamın görünmeyen boyutlarını hissedebilir, etraflarındaki enerjiyi adeta bir sünger gibi çekebilirler. Bu sebeple enerjilerini nötrlemek için zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar. İnsanlar ve yaşadıkları olaylarla ilgili, ilk izlenimde yoğun hisleri oluşur ve bu hisleri genelde doğru çıkar. Her ne kadar hissettikleri onlar için faydalı bilgiler içerse de, bazen onları yanlış yola da sokabilir.

Empati kurabilme becerileri oldukça gelişmiştir. Karşılıklı konuştukları kişinin hislerini okuyabilir, onun yaşadıklarını kendileri de yaşamış gibi empati kurabilirler. İlişki içerisinde oldukları kişilerle aralarında güçlü duygusal bağ kurarlarsa, onunla neredeyse özdeşleşir ve “bir” olurlar. Bu sebeple Ay burcu Balık olan insanlarda çok fazla “benlik” bilinci yoktur. Kişisel sınırlar koyabilmek konusunda iyi değillerdir ve iyi niyetleri başkaları tarafından suistimal edilebilir.

Duyguları çok derin hissettikleri için, onları dış dünyaya geri döndüren bir şey veya biri olmadığında kendi duygu denizlerine kapılıp gidebilirler. Zaman zaman yakınlarının onları gerçek dünyaya döndürmeleri gerekebilecektir. Hayal güçleri çok kuvvetlidir, ayrıca sanatsal yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Yaşamın yaratıcı, hayalperest ve romantik yönlerinden güçlü bir şekilde etkilenirler.

Geniş Hayal Gücü

Ay burcu Balık olan kişilerin hayal güçleri oldukça kuvvetlidir. Hayatı deneyimlerken yaşamın farklı nüanslarını bulurlar. Onları, kendi hayal dünyalarının içerisine çeken her türlü görsel ve duygusal uyarana yanıt verirler. Çünkü kendi hayal dünyalarında, kafalarını dinleyebilecek ve hayatın somut ve sıkıcı yanlarından kaçmalarını sağlayacak bir alan bulurlar. İster kendi hayallerinin rahat dünyasına kaçmak, ister sanata dalmak olsun, hayal güçlerini harekete geçiren her şeyde kendilerini “evde” hissedecek ve ruhlarını besleyebileceklerdir.

Sahip oldukları hayal gücü, eğer onu yaratıcı bir aktivitede kullanırlarsa, onlar için büyük bir avantaj olacaktır. Balık burcu enerjisi, çoğu zaman soyut sanat biçimleriyle ifade edilir. Bu nedenle müzik, film, fotoğraf, dans, drama, şiir veya resimle ilgili her şey Ay burcu Balık olan kişilere çekici gelecektir. Sanatı bir meslek olarak icra etmeseler bile, yine de herhangi bir sanat formu ile güçlü bir bağ kurmaları muhtemeldir. Balık burcu son derece yaratıcı olduğu için, hayal güçlerini bir sanat dalında kullanmak isteyenleri hayatta bir çok fırsat bekleyecektir.

Psişik Güçler

Ay burcu Balık olan kişilerin hisleri oldukça kuvvetlidir ve psişik güçlerinin fazlaca gelişmiş olması muhtemeldir. Bu kişilerin, küçük yaşlardan beri 6. hissi kuvvetli olabilir veya yaşanan olayları önceden rüyalarında görmüş olabilirler. Ay, kadınlar ve anne ile ilgili olduğu için, onların yetiştikleri ortamda özellikle kadınların psişik veya şifacılık gibi yetenekleri olmuş olabilir. Doğuştan sahip oldukları 6. hislerinin nasıl işlediğini anlamak için zaman ayırıp ona saygı gösterirlerse, bu yeteneklerini daha da geliştirebileceklerdir.

İnsanlık, henüz hayatın sunduğu her şeyi anlayabilecek evrim aşamasında değildir. Biz insanlar henüz önsezilerimizi veya evrenin tüm boyutlarını tam olarak anlayabilecek kapasitede değiliz. Hayatımızı şekillendiren süptil güçler hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi değiliz. Balık burcu hayatın gizemli yönleriyle ilgili olduğu için, Ay burcu Balık olanlar da, bu süptil güçlere fazlasıyla merak duyarlar. Su grubunun son burcu ve önsezileri en güçlü burç olması dolayısıyla, onlar bu gizemi çözmeye diğer insanlardan daha yakındır.

Balık burcu aynı zamanda manevi veya dini arayış ile ilgilidir. Ay burcu Balık olan kişiler, kendi İlahi veya kutsal deneyimleriyle derin ve kişisel bir bağ kurarlar. Bu illa dini inançları kuvvetlidir anlamına gelmemeli, herhangi bir inançları olmaya da bilir. Ama kendilerinden daha büyük bir güç olduğunun farkında olmaları muhtemeldir ve bu güçle olan ilişkiyi kendi yollarıyla yaşamaya çalışırlar.

Romantik İlişkiler

Aşk ve romantik ilişkiler, Ay burcu Balık olan kişilerin hayatlarında en çok ders aldıkları alanlar olabilir. Balık burcu oldukça romantik bir burçtur. Ay bizim duygusal yanımız ve hislerimiz ile ilgili olduğu için, belki de en romantik burç olan Balık’ta konumlandığında, aşk ve sevgi arayışı daha da vurgulanmış olur. Bu kişiler duygusal olarak yalnız kalmak istemezler ve ilişkiden ilişkiye geçme eğilimi gösterebilirler. Yeni bir ilişkiye başladıklarında, ilişkiyi tozpembe görme eğilimi de gösterebilirler. Bazı ilişkilerinde, birlikte oldukları kişiyle gerçek bir bağ kurup, ilahi bir aşk yaşayabilirler. Diğer zamanlarda, ilişki içerisinde oldukları kişinin, aslında zannettikleri kişi olmadığını görüp, sert gerçeklere uyanmaları gerekecektir.

Ay burcu Balık olan kişiler, karşılarındakini olduğu gibi kabul etmelerine dayanan, koşulsuz bir sevgi kapasitesine sahiptirler. Onların, doğru aşkı yaşayabilmeleri için, hassas ruhlarına saygı duyacak biriyle birlikte olmaları gerekir. Bu saygıyı kazanmak için de önce kendilerine saygı duymalılardır.

Ay’ın Balık burcundaki yerleşimi, bu yerleşime sahip olan kadınlar için erkeklere nazaran daha kolaydır, çünkü kadınlar duygularına göre hareket etme konusunda daha rahatlardır. Belki de kültürel sebeplerden, kadınların hassas yönlerini keşfetme, tecrübe etme ve geliştirmelerine izin verilirlen, erkeklere bu izin tanınmaz. Doğum haritasında Ay Balık burcunda yerleşmiş olan erkekler, duygusal yönlerini tecrübe etme ve ifade etme konusunda zorluklar yaşayabileceklerdir. Çünkü pek çok erkeğe erken yaşlardan itibaren, aile veya toplum tarafından, duygusal yönlerini bastırmaları öğretilir. Sezgisel ve duygusal yönlerini kapatmaları veya onu inkar etmeleri, sonraki yaşamlarında, kendine yabancılaşma ve korku kalıplarına yol açabilecektir. Çocukluklarında bastırmak zorunda kaldıkları hassas tarafları, aşık olduklarında tekrar karşılarına çıktığında korkuya kapılabileceklerdir. Çünkü yıllarca kilit altında tuttukları hislerin kapılarını açmak onlara korkutucu gelecektir.

Hayatın Gerçeklerinden ve Sorumluluklardan Kaçma Eğilimi

Ay burcu Balık olan kişiler, hayatın sıkıcı gerçeklerinden ve sorumluluklardan kaçma eğilimi gösterebilirler. Son derece hassas olan duygusal iç dünyalarını rahatlatmak için, zaman zaman hayatın yükümlülüklerinden kendilerini geri çekme ihtiyacı duyarlar. Kendi iç dünyalarına dönme zamanının geldiğini fark etmezlerse, kendilerini sorumluluklarıyla başa çıkamayacak durumda bulabilirler. Bilinçli veya bilinçsiz, onlar ara ara hayatın gerçeklerinden kaçıp kendi dünyalarına çekileceklerdir.

Bu kaçma arzusunun bilinçli bir tezahürü, yalnız kalmak için zaman ayırmayı, meditasyon, arınma ve yenilenme için dış dünyadan geri çekilmeyi içerebilir. Su kenarında veya doğada vakit geçirmek özellikle rahatlatıcı olacaktır. Doğayla iç içe ortamlar, başkalarından çektikleri duygusal ve psikolojik enerjiyi serbest bırakmalarına yardımcı olacaktır. Balık burcu merhametli de olduğu için, insanlara karşı şefkatli davranışlar göstererek de ruhsal enerjilerini yenilemeyi sağlayabileceklerdir. Şefkatli doğaları gereği, bilinçli olarak insanlara özverili bir şekilde hizmet ederek de rahatlayabileceklerdir. Burada önemli olan, verebileceklerinden fazlasını vermemeye dikkat etmeleridir. İnsanlar için fedakarlık yapmak, kendilerinden vermek onların doğasında vardır ancak yapabileceklerinden fazlasını yapmamak için ne zaman durmalarını gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Cömertliklerinin ve merhametlerinin insanlar tarafından suistimal edilmesini önlemek için bazı sınırlar belirlemeleri gerekebilir.

Hayatın gerçeklerinden ve sorumluluklardan kaçma arzusunun bilinçsiz tezahürü ise, bağımlılıklar şeklinde kendini ortaya koyabilir. Hayatın yükümlülüklerinden kaçmak için farkında olmadan uyuşturuculara, alkole, bir insana veya herhangi bir şeye bağımlılık geliştirebilirler. Bu kaçma dürtüsü bilinçli veya bilinçsiz, ne şekilde olursa olsun, çoğu zaman altında yatan sebep, onların dünyanın somut gerçekleriyle başa çıkamamasıdır. Kaçarak elde etmek istedikleri şey ise, duygusal yüklerini boşaltmak veya başkalarından kendi üzerlerine çektikleri enerjiyi salmak olabilir.

Somut dünyadan kaçarak kendi iç dünyalarına dönüp, altta yatan güdülerinin ve ihtiyaçlarının bilincine varmak, sahip oldukları, böylesine hassas ve karmaşık duygusal dünyayı anlamalarına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Ay Balık Burcunda

Özetlemek gerekirse, doğdukları anda Ay Balık burcunda konumlanan kişiler, fazlasıyla hassas, duygusal, güçlü psişik yeteneklere sahip, hayalperest insanlardır. İçgüdüsel olarak, hayatın romantik, yaratıcı, sanatsal veya manevi yönlerine çekilmeleri muhtemeldir. Güçlü hislerini ve duygularını dışarı akıtabilecekleri yollar ararlar ve bunu bir sanat formu aracılığıyla başarabilirler. Şefkatli ve merhametli yapıları gereği insanlara yardım etmek isteyeceklerdir. Büyük bir hassasiyete sahip olduklarından, hayatta her zaman sezgilerine ve hislerine göre hareket ederler. Sevgi dolu bir kalbe sahiplerdir. Biriyle gerçek sevgi bağı kurabilme arayışı içerisinde, kendilerini ilişkiden ilişkiye geçerken bulabilirler. Kendi hassas doğalarına saygı duymayı öğrenerek, hak ettikleri saygıyı gösterecek insanları da yaşamlarına çekebileceklerdir.